General

 • Target

  c4b4b072f43bd4eece79bf1db74b26a859dc1f873389a3828e39b1bc207f7f8b

 • Size

  5.2MB

 • Sample

  201110-g77fp73tjj

 • MD5

  00a7a0b8639276c3235e6cff2d89f0c9

 • SHA1

  7a90d70928681a626f89d27b08691e949f2d4631

 • SHA256

  c4b4b072f43bd4eece79bf1db74b26a859dc1f873389a3828e39b1bc207f7f8b

 • SHA512

  7190f244570295031f1640551a1ed6f2b43420a23a67a3e3c1776fc5b2adb683da85848191554389d1afd731ab2dd973ea44fce6600a58f599189cd8e2a04765

Malware Config

Extracted

Family

cobaltstrike

C2

http://ns7.softline.top:443/s/ref=nb_sb_noss_1/167-3294888-0262949/field-keywords=books

http://ns8.softline.top:443/s/ref=nb_sb_noss_1/167-3294888-0262949/field-keywords=books

http://ns9.softline.top:443/s/ref=nb_sb_noss_1/167-3294888-0262949/field-keywords=books

Attributes
 • access_type

  512

 • beacon_type

  256

 • create_remote_thread

  768

 • host

  ns7.softline.top,/s/ref=nb_sb_noss_1/167-3294888-0262949/field-keywords=books,ns8.softline.top,/s/ref=nb_sb_noss_1/167-3294888-0262949/field-keywords=books,ns9.softline.top,/s/ref=nb_sb_noss_1/167-3294888-0262949/field-keywords=books

 • http_header1

  AAAACgAAAAtBY2NlcHQ6ICovKgAAAAoAAAAUSG9zdDogd3d3LmFtYXpvbi5jb20AAAAHAAAAAAAAAAMAAAACAAAADnNlc3Npb24tdG9rZW49AAAAAgAAAAxza2luPW5vc2tpbjsAAAABAAAALGNzbS1oaXQ9cy0yNEtVMTFCQjgyUlpTWUdKM0JES3wxNDE5ODk5MDEyOTk2AAAABgAAAAZDb29raWUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==

 • http_header2

  AAAACgAAAAtBY2NlcHQ6ICovKgAAAAoAAAAWQ29udGVudC1UeXBlOiB0ZXh0L3htbAAAAAoAAAAgWC1SZXF1ZXN0ZWQtV2l0aDogWE1MSHR0cFJlcXVlc3QAAAAKAAAAFEhvc3Q6IHd3dy5hbWF6b24uY29tAAAACQAAAApzej0xNjB4NjAwAAAACQAAABFvZT1vZT1JU08tODg1OS0xOwAAAAcAAAAAAAAABQAAAAJzbgAAAAkAAAAGcz0zNzE3AAAACQAAACJkY19yZWY9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5hbWF6b24uY29tAAAABwAAAAEAAAADAAAABAAAAAAAAA==

 • http_method1

  GET

 • http_method2

  POST

 • maxdns

  255

 • pipe_name

  \\%s\pipe\msagent_%x

 • polling_time

  5000

 • port_number

  443

 • sc_process32

  %windir%\syswow64\rundll32.exe

 • sc_process64

  %windir%\sysnative\rundll32.exe

 • state_machine

  MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDI579oVVII0cYncGonU6vTWyFhqmq8w5QwvI8qsoWeV68Ngy+MjNPX2crcSVVWKQ3j09FII28KTmoE1XFVjEXF3WytRSlDe1OKfOAHX3XYkS9LcUAy0eRl2h4a73hrg1ir/rpisNT6hHtYaK3tmH8DgW/n1XfTfbWk1MZ7cXQHWQIDAQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==

 • unknown1

  4096

 • unknown2

  AAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==

 • uri

  /N4215/adj/amzn.us.sr.aps

 • user_agent

  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Targets

  • Target

   c4b4b072f43bd4eece79bf1db74b26a859dc1f873389a3828e39b1bc207f7f8b

  • Size

   5.2MB

  • MD5

   00a7a0b8639276c3235e6cff2d89f0c9

  • SHA1

   7a90d70928681a626f89d27b08691e949f2d4631

  • SHA256

   c4b4b072f43bd4eece79bf1db74b26a859dc1f873389a3828e39b1bc207f7f8b

  • SHA512

   7190f244570295031f1640551a1ed6f2b43420a23a67a3e3c1776fc5b2adb683da85848191554389d1afd731ab2dd973ea44fce6600a58f599189cd8e2a04765

  • Cobalt Strike reflective loader

   Detects the reflective loader used by Cobalt Strike.

  • Cobaltstrike

   Detected malicious payload which is part of Cobaltstrike.

  • xmrig

   XMRig is a high performance, open source, cross platform CPU/GPU miner.

  • Executes dropped EXE

  • UPX packed file

   Detects executables packed with UPX/modified UPX open source packer.

  • Loads dropped DLL

  • JavaScript code in executable

MITRE ATT&CK Matrix

Tasks