AnnualReport

General
Target

AnnualReport

Size

441KB

Sample

210203-xqdc1s37rn

Score
10 /10
MD5

2c00aaba1bad8a20cf1f154646e50878

SHA1

314c5dd041216b0eb130075961ab660004e39fdf

SHA256

52bbe09c7150ea66269c71bac8d0237fb0e6b0cae4ca63ab19807c310d6a1a0b

SHA512

f6b48cb567a808b2b25b113a84476178ae42ffa7f4d47e03f6ca0c3e31762316f539d1913afedb88de28a6164c6551705130f28a66bdedfd4d182cf1cdd37ce0

Malware Config

Extracted

Family cobaltstrike
Version windows/download_exec
C2

http://jobsmarc.com:443/image-directory/tab_shop.ico

Extracted

Family cobaltstrike
C2

http://jobsmarc.com:443/eso

Attributes
access_type
512
beacon_type
2048
host
jobsmarc.com,/eso
http_header1
AAAACgAAABFDb25uZWN0aW9uOiBjbG9zZQAAAAoAAAATQWNjZXB0LUVuY29kaW5nOiBicgAAAAoAAAA9QWNjZXB0LUxhbmd1YWdlOiBmci1DSCwgZnI7cT0wLjksIGVuO3E9MC44LCBkZTtxPTAuNywgKjtxPTAuNQAAAAcAAAAAAAAADwAAAAMAAAACAAAAA2x1PQAAAAYAAAAGQ29va2llAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
http_header2
AAAACgAAABFDb25uZWN0aW9uOiBjbG9zZQAAAAoAAAAYQ29udGVudC1UeXBlOiB0ZXh0L3BsYWluAAAABwAAAAEAAAADAAAAAwAAAAQAAAAHAAAAAAAAAAMAAAACAAAADl9fc2Vzc2lvbl9faWQ9AAAABgAAAAZDb29raWUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
http_method1
GET
http_method2
POST
jitter
11008
polling_time
63971
port_number
443
sc_process32
%windir%\syswow64\WUAUCLT.exe
sc_process64
%windir%\sysnative\WUAUCLT.exe
state_machine
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCHUpRHYUbA0B1ftXjQoleMAjAN6V1d0hLi7Zajz2EiYlDBxzdzbAyRftkGXhfvLTBeqZK5ZW9ZoJL/3r1oYXT+/ZMGZeM0iaohj1O/yHEv1aYFHufvGR1VV5Rpy+Zi6h0MwDlq60Wu5gdgcXiHbSkRI54xRMKVhyCGoi5DgZSzdwIDAQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
unknown1
7.8457344e+07
unknown2
AAAABAAAAAIAAAJYAAAAAwAAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
uri
/ki
user_agent
Mozilla/5.0 (Windows Phone 10.0; Android 6.0.1; Microsoft; RM-1152) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Targets
Target

AnnualReport

MD5

2c00aaba1bad8a20cf1f154646e50878

Filesize

441KB

Score
10 /10
SHA1

314c5dd041216b0eb130075961ab660004e39fdf

SHA256

52bbe09c7150ea66269c71bac8d0237fb0e6b0cae4ca63ab19807c310d6a1a0b

SHA512

f6b48cb567a808b2b25b113a84476178ae42ffa7f4d47e03f6ca0c3e31762316f539d1913afedb88de28a6164c6551705130f28a66bdedfd4d182cf1cdd37ce0

Tags

Signatures

 • Cobaltstrike

  Description

  Detected malicious payload which is part of Cobaltstrike.

  Tags

 • Blocklisted process makes network request

Related Tasks

MITRE ATT&CK Matrix
Collection
  Command and Control
   Credential Access
    Defense Evasion
     Discovery
      Execution
       Exfiltration
        Impact
         Initial Access
          Lateral Movement
           Persistence
            Privilege Escalation
             Tasks

             static1

             behavioral1

             10/10