Resubmissions

11-02-2021 15:52

210211-akqfznyg92 8

11-02-2021 15:49

210211-epse3jscqs 10

General

 • Target

  LawyerCustomerComplaint.exe

 • Size

  671KB

 • Sample

  210211-epse3jscqs

 • MD5

  60772f2f4ba787c019ff29dc9c747381

 • SHA1

  98d4e1c4ae2e19da51f4543cb2cff51a4a7f2b3e

 • SHA256

  7fa4ef5925f7374a93494b97a6ab43b0951c2d504972bbf43f9d29398e55481f

 • SHA512

  93c38dd200d3bbac351e0e2debaa8f5468be12c07e4a3f0c518b8c91a1977e60791669b1c86fa67a748fd91e4a02029f6a83ee419a1875236646999a4b3beee4

Malware Config

Extracted

Family

cobaltstrike

C2

http://fast1arrival.com:443/sq

Attributes
 • access_type

  512

 • beacon_type

  2048

 • host

  fast1arrival.com,/sq

 • http_header1

  AAAACgAAABFDb25uZWN0aW9uOiBjbG9zZQAAAAoAAAAVQWNjZXB0LUVuY29kaW5nOiBnemlwAAAABwAAAAAAAAAIAAAAAwAAAAIAAAAWd29vY29tbWVyY2VfY2FydF9oYXNoPQAAAAYAAAAGQ29va2llAAAACQAAAAlsaWQ9ZmFsc2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=

 • http_header2

  AAAACgAAABFDb25uZWN0aW9uOiBjbG9zZQAAAAoAAAAYQ29udGVudC1UeXBlOiB0ZXh0L3BsYWluAAAABwAAAAEAAAANAAAAAwAAAAQAAAAHAAAAAAAAAAMAAAACAAAADl9fc2Vzc2lvbl9faWQ9AAAABgAAAAZDb29raWUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=

 • http_method1

  GET

 • http_method2

  POST

 • jitter

  9984

 • polling_time

  56249

 • port_number

  443

 • sc_process32

  %windir%\syswow64\svchost.exe

 • sc_process64

  %windir%\sysnative\svchost.exe

 • state_machine

  MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCF+q5cK4mfZa5R15DDfWC2PdZQHPNer+r8EseYI073nub+m1v0OArtntbBxfFHkj+3BfMkhLjUKa0beD9PWt8DUs6q3TyZHsmZEHZ/WMoKNJCEufCl1v6PGw+SJavUx+W0G7Vs1eHAQGnoogs/4+2E5tfUnKntDe5QrTV5osCsVwIDAQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==

 • unknown1

  7.8457344e+07

 • unknown2

  AAAABAAAAAIAAAJYAAAAAwAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==

 • uri

  /ab

 • user_agent

  Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_2) AppleWebKit/601.3.9 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.2 Safari/601.3.9

Targets

  • Target

   LawyerCustomerComplaint.exe

  • Size

   671KB

  • MD5

   60772f2f4ba787c019ff29dc9c747381

  • SHA1

   98d4e1c4ae2e19da51f4543cb2cff51a4a7f2b3e

  • SHA256

   7fa4ef5925f7374a93494b97a6ab43b0951c2d504972bbf43f9d29398e55481f

  • SHA512

   93c38dd200d3bbac351e0e2debaa8f5468be12c07e4a3f0c518b8c91a1977e60791669b1c86fa67a748fd91e4a02029f6a83ee419a1875236646999a4b3beee4

  • Cobaltstrike

   Detected malicious payload which is part of Cobaltstrike.

  • Dave packer

   Detects executable packed with a packer named 'Dave' from the community, due to a string at the end of it.

MITRE ATT&CK Matrix

Tasks