LawyerCustomerComplaint.exe

General
Target

LawyerCustomerComplaint.exe

Size

671KB

Sample

210211-gmrx9hjjsa

Score
10 /10
MD5

60772f2f4ba787c019ff29dc9c747381

SHA1

98d4e1c4ae2e19da51f4543cb2cff51a4a7f2b3e

SHA256

7fa4ef5925f7374a93494b97a6ab43b0951c2d504972bbf43f9d29398e55481f

SHA512

93c38dd200d3bbac351e0e2debaa8f5468be12c07e4a3f0c518b8c91a1977e60791669b1c86fa67a748fd91e4a02029f6a83ee419a1875236646999a4b3beee4

Malware Config

Extracted

Family cobaltstrike
C2

http://fast1arrival.com:443/sq

Attributes
access_type
512
beacon_type
2048
host
fast1arrival.com,/sq
http_header1
AAAACgAAABFDb25uZWN0aW9uOiBjbG9zZQAAAAoAAAAVQWNjZXB0LUVuY29kaW5nOiBnemlwAAAABwAAAAAAAAAIAAAAAwAAAAIAAAAWd29vY29tbWVyY2VfY2FydF9oYXNoPQAAAAYAAAAGQ29va2llAAAACQAAAAlsaWQ9ZmFsc2UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
http_header2
AAAACgAAABFDb25uZWN0aW9uOiBjbG9zZQAAAAoAAAAYQ29udGVudC1UeXBlOiB0ZXh0L3BsYWluAAAABwAAAAEAAAANAAAAAwAAAAQAAAAHAAAAAAAAAAMAAAACAAAADl9fc2Vzc2lvbl9faWQ9AAAABgAAAAZDb29raWUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
http_method1
GET
http_method2
POST
jitter
9984
polling_time
56249
port_number
443
sc_process32
%windir%\syswow64\svchost.exe
sc_process64
%windir%\sysnative\svchost.exe
state_machine
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCF+q5cK4mfZa5R15DDfWC2PdZQHPNer+r8EseYI073nub+m1v0OArtntbBxfFHkj+3BfMkhLjUKa0beD9PWt8DUs6q3TyZHsmZEHZ/WMoKNJCEufCl1v6PGw+SJavUx+W0G7Vs1eHAQGnoogs/4+2E5tfUnKntDe5QrTV5osCsVwIDAQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
unknown1
7.8457344e+07
unknown2
AAAABAAAAAIAAAJYAAAAAwAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
uri
/ab
user_agent
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_2) AppleWebKit/601.3.9 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.2 Safari/601.3.9
Targets
Target

LawyerCustomerComplaint.exe

MD5

60772f2f4ba787c019ff29dc9c747381

Filesize

671KB

Score
10 /10
SHA1

98d4e1c4ae2e19da51f4543cb2cff51a4a7f2b3e

SHA256

7fa4ef5925f7374a93494b97a6ab43b0951c2d504972bbf43f9d29398e55481f

SHA512

93c38dd200d3bbac351e0e2debaa8f5468be12c07e4a3f0c518b8c91a1977e60791669b1c86fa67a748fd91e4a02029f6a83ee419a1875236646999a4b3beee4

Tags

Signatures

 • Cobaltstrike

  Description

  Detected malicious payload which is part of Cobaltstrike.

  Tags

 • Dave packer

  Description

  Detects executable packed with a packer named 'Dave' from the community, due to a string at the end of it.

  Tags

Related Tasks

MITRE ATT&CK Matrix
Collection
  Command and Control
   Credential Access
    Defense Evasion
     Discovery
      Execution
       Exfiltration
        Impact
         Initial Access
          Lateral Movement
           Persistence
            Privilege Escalation
             Tasks

             static1

             behavioral1

             10/10

             behavioral2

             10/10