HyperLinkDemo.exe

General
Target

HyperLinkDemo.exe

Size

952KB

Sample

210215-bxqvbbebtn

Score
10 /10
MD5

593f93498ed4563985e10ebbe80d657e

SHA1

7a76a16b1355da1e594e5a6cad2db28ab68c02cf

SHA256

cf9f6a9389651599d4dd42b160643841cc1602b4dc4065ce4fbceaec0d8656d1

SHA512

50c93d2a3f17ed56318b204b43c49af0b9f86057fb7649ed7a02196e2349a6ccfd728fb8adab67b32af8a5b366a630a07cc9a9b6010a7a93e8a1c5391232f6b5

Malware Config

Extracted

Family cobaltstrike
C2

http://topother.com:443/admin

Attributes
access_type
512
beacon_type
2048
host
topother.com,/admin
http_header1
AAAACgAAABFDb25uZWN0aW9uOiBjbG9zZQAAAAoAAAAVQWNjZXB0LUVuY29kaW5nOiBnemlwAAAACgAAACVBY2NlcHQtTGFuZ3VhZ2U6IGVuLUdCO3E9MC45LCAqO3E9MC43AAAABwAAAAAAAAADAAAAAwAAAAIAAAArd29yZHByZXNzX2Q2YzA0MDVlMGQ3YWIxOGZkNGU2YTBiNzRmY2U0MGIwPQAAAAYAAAAGQ29va2llAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
http_header2
AAAACgAAABFDb25uZWN0aW9uOiBjbG9zZQAAAAoAAAAVQWNjZXB0LUVuY29kaW5nOiBnemlwAAAACgAAABhDb250ZW50LVR5cGU6IHRleHQvcGxhaW4AAAAHAAAAAQAAAAMAAAADAAAABAAAAAcAAAAAAAAAAwAAAAIAAAAOX19zZXNzaW9uX19pZD0AAAAGAAAABkNvb2tpZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
http_method1
GET
http_method2
POST
jitter
10496
polling_time
55030
port_number
443
sc_process32
%windir%\syswow64\regsvr32.exe
sc_process64
%windir%\sysnative\regsvr32.exe
state_machine
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCeiunXEnsXFofwaNPXBB2LDEFCgt+TyBd4oRWC9zFX1OUYgS94SloQQUBYMkz1BAPvqlU7/AA6UTyDUrcyoaWp7r+j8QYnvY6K6T5B0M1el1aEL8KqOiPkrSgs3MzekU22hbK1xDWxNvszHXc/F5U39/30kLg01iiJ7irjrpes4QIDAQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
unknown1
4.272630272e+09
unknown2
AAAABAAAAAIAAAFSAAAAAwAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
uri
/ee
user_agent
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0
Targets
Target

HyperLinkDemo.exe

MD5

593f93498ed4563985e10ebbe80d657e

Filesize

952KB

Score
10 /10
SHA1

7a76a16b1355da1e594e5a6cad2db28ab68c02cf

SHA256

cf9f6a9389651599d4dd42b160643841cc1602b4dc4065ce4fbceaec0d8656d1

SHA512

50c93d2a3f17ed56318b204b43c49af0b9f86057fb7649ed7a02196e2349a6ccfd728fb8adab67b32af8a5b366a630a07cc9a9b6010a7a93e8a1c5391232f6b5

Tags

Signatures

 • Cobaltstrike

  Description

  Detected malicious payload which is part of Cobaltstrike.

  Tags

 • Dave packer

  Description

  Detects executable packed with a packer named 'Dave' from the community, due to a string at the end of it.

  Tags

Related Tasks

MITRE ATT&CK Matrix
Collection
  Command and Control
   Credential Access
    Defense Evasion
     Discovery
      Execution
       Exfiltration
        Impact
         Initial Access
          Lateral Movement
           Persistence
            Privilege Escalation
             Tasks

             static1

             behavioral1

             10/10

             behavioral2

             10/10