Resubmissions

15-02-2021 18:58

210215-b4395dk5gj 8

15-02-2021 15:23

210215-hzn6eppy4j 10

General

 • Target

  d16c33acbb708fd0daf6360fb293f453

 • Size

  952KB

 • Sample

  210215-hzn6eppy4j

 • MD5

  d16c33acbb708fd0daf6360fb293f453

 • SHA1

  d5cea93c11983dbe82a6aee4cd26a0afb28b927a

 • SHA256

  e8b23f70120b69886cd4ec64fc1dea36c4c9d6ee0d07d31c83e34e4a56ede56f

 • SHA512

  cfd8767c57313e40d109f9af433fbce2a5498a295a950b967874e79825bace578c9a42eeebb908e9eb7c6c1bc9ad0dd807e2cd6a62b98917933a3034d31b518e

Malware Config

Extracted

Family

cobaltstrike

C2

http://finderout.com:443/mobile-ipad-home.css

Attributes
 • access_type

  512

 • beacon_type

  2048

 • host

  finderout.com,/mobile-ipad-home.css

 • http_header1

  AAAACgAAABFDb25uZWN0aW9uOiBjbG9zZQAAAAcAAAAAAAAACAAAAAMAAAACAAAABUxTSUQ9AAAABgAAAAZDb29raWUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=

 • http_header2

  AAAACgAAABFDb25uZWN0aW9uOiBjbG9zZQAAAAoAAAAlQWNjZXB0LUxhbmd1YWdlOiBlbi1HQjtxPTAuOSwgKjtxPTAuNwAAAAoAAAAvQ29udGVudC1UeXBlOiBhcHBsaWNhdGlvbi94LXd3dy1mb3JtLXVybGVuY29kZWQAAAAHAAAAAQAAAA0AAAADAAAAAgAAAARlcnI9AAAABAAAAAcAAAAAAAAAAwAAAAIAAAAOX19zZXNzaW9uX19pZD0AAAAGAAAABkNvb2tpZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=

 • http_method1

  GET

 • http_method2

  POST

 • jitter

  9984

 • polling_time

  62775

 • port_number

  443

 • sc_process32

  %windir%\syswow64\runonce.exe

 • sc_process64

  %windir%\sysnative\runonce.exe

 • state_machine

  MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCqYh8cVES0yDiEPG+l4zcdm5m/8cIb0/LCaGTamJaEdqZLaf0Yoj8NDkxgPVd2HR5ebE6nzeB19zccAcJL6K035zcB1ILdOs3WcSx7w5Ttjj1HUupJ89cGg54VizVFemxiEYCKoa8AoKImQsTruCkrMOH7cM0LGiLDfA7Vknn6MQIDAQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==

 • unknown1

  8.27921664e+08

 • unknown2

  AAAABAAAAAIAAAPVAAAAAwAAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==

 • uri

  /massaction

 • user_agent

  Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One X10 Build/MRA58K; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0

Targets

  • Target

   d16c33acbb708fd0daf6360fb293f453

  • Size

   952KB

  • MD5

   d16c33acbb708fd0daf6360fb293f453

  • SHA1

   d5cea93c11983dbe82a6aee4cd26a0afb28b927a

  • SHA256

   e8b23f70120b69886cd4ec64fc1dea36c4c9d6ee0d07d31c83e34e4a56ede56f

  • SHA512

   cfd8767c57313e40d109f9af433fbce2a5498a295a950b967874e79825bace578c9a42eeebb908e9eb7c6c1bc9ad0dd807e2cd6a62b98917933a3034d31b518e

  • Cobaltstrike

   Detected malicious payload which is part of Cobaltstrike.

  • Dave packer

   Detects executable packed with a packer named 'Dave' from the community, due to a string at the end of it.

MITRE ATT&CK Matrix

Tasks