Analysis

 • max time kernel
  148s
 • max time network
  131s
 • platform
  windows7_x64
 • resource
  win7-20231215-en
 • resource tags

  arch:x64arch:x86image:win7-20231215-enlocale:en-usos:windows7-x64system
 • submitted
  21-02-2024 03:48

General

 • Target

  2024-02-21_ccc76ba43bddb09074eacf2a02637523_cobalt-strike_cobaltstrike.exe

 • Size

  6.0MB

 • MD5

  ccc76ba43bddb09074eacf2a02637523

 • SHA1

  c3c54e72795b43105ff739967c41fa7218446f2c

 • SHA256

  b9422d53d99a46c7c62ca0c620a989fad8b5459b7828f6cb6f2f5476a8652051

 • SHA512

  6adb099ca1cb2c6bf8396dfca1d5a1297dbaf7c466b8cc08f909c6b6268214a78c4a8ce643de9ab9f87d9cfc44d42c019a1bc2365a4f7726697e16e8e4995772

 • SSDEEP

  98304:EniLf9FdfE0pZB156utgpPFotBER/mQ32lUN:eOl56utgpPF8u/7N

Malware Config

Extracted

Family

cobaltstrike

Botnet

0

C2

http://ns7.softline.top:443/s/ref=nb_sb_noss_1/167-3294888-0262949/field-keywords=books

http://ns8.softline.top:443/s/ref=nb_sb_noss_1/167-3294888-0262949/field-keywords=books

http://ns9.softline.top:443/s/ref=nb_sb_noss_1/167-3294888-0262949/field-keywords=books

Attributes
 • access_type

  512

 • beacon_type

  256

 • create_remote_thread

  768

 • crypto_scheme

  256

 • host

  ns7.softline.top,/s/ref=nb_sb_noss_1/167-3294888-0262949/field-keywords=books,ns8.softline.top,/s/ref=nb_sb_noss_1/167-3294888-0262949/field-keywords=books,ns9.softline.top,/s/ref=nb_sb_noss_1/167-3294888-0262949/field-keywords=books

 • http_header1

  AAAACgAAAAtBY2NlcHQ6ICovKgAAAAoAAAAUSG9zdDogd3d3LmFtYXpvbi5jb20AAAAHAAAAAAAAAAMAAAACAAAADnNlc3Npb24tdG9rZW49AAAAAgAAAAxza2luPW5vc2tpbjsAAAABAAAALGNzbS1oaXQ9cy0yNEtVMTFCQjgyUlpTWUdKM0JES3wxNDE5ODk5MDEyOTk2AAAABgAAAAZDb29raWUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==

 • http_header2

  AAAACgAAAAtBY2NlcHQ6ICovKgAAAAoAAAAWQ29udGVudC1UeXBlOiB0ZXh0L3htbAAAAAoAAAAgWC1SZXF1ZXN0ZWQtV2l0aDogWE1MSHR0cFJlcXVlc3QAAAAKAAAAFEhvc3Q6IHd3dy5hbWF6b24uY29tAAAACQAAAApzej0xNjB4NjAwAAAACQAAABFvZT1vZT1JU08tODg1OS0xOwAAAAcAAAAAAAAABQAAAAJzbgAAAAkAAAAGcz0zNzE3AAAACQAAACJkY19yZWY9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5hbWF6b24uY29tAAAABwAAAAEAAAADAAAABAAAAAAAAA==

 • http_method1

  GET

 • http_method2

  POST

 • maxdns

  255

 • pipe_name

  \\%s\pipe\msagent_%x

 • polling_time

  5000

 • port_number

  443

 • sc_process32

  %windir%\syswow64\rundll32.exe

 • sc_process64

  %windir%\sysnative\rundll32.exe

 • state_machine

  MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDI579oVVII0cYncGonU6vTWyFhqmq8w5QwvI8qsoWeV68Ngy+MjNPX2crcSVVWKQ3j09FII28KTmoE1XFVjEXF3WytRSlDe1OKfOAHX3XYkS9LcUAy0eRl2h4a73hrg1ir/rpisNT6hHtYaK3tmH8DgW/n1XfTfbWk1MZ7cXQHWQIDAQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==

 • unknown1

  4096

 • unknown2

  AAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==

 • uri

  /N4215/adj/amzn.us.sr.aps

 • user_agent

  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

 • watermark

  0

Signatures

 • Cobalt Strike reflective loader 10 IoCs

  Detects the reflective loader used by Cobalt Strike.

 • Cobaltstrike

  Detected malicious payload which is part of Cobaltstrike.

 • xmrig

  XMRig is a high performance, open source, cross platform CPU/GPU miner.

 • Detects Reflective DLL injection artifacts 10 IoCs
 • UPX dump on OEP (original entry point) 23 IoCs
 • XMRig Miner payload 25 IoCs
 • Loads dropped DLL 1 IoCs
 • UPX packed file 23 IoCs

  Detects executables packed with UPX/modified UPX open source packer.

 • Drops file in Windows directory 1 IoCs

Processes

 • C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\2024-02-21_ccc76ba43bddb09074eacf2a02637523_cobalt-strike_cobaltstrike.exe
  "C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\2024-02-21_ccc76ba43bddb09074eacf2a02637523_cobalt-strike_cobaltstrike.exe"
  1⤵
  • Loads dropped DLL
  • Drops file in Windows directory
  PID:2332
  • C:\Windows\System\HLyDzVT.exe
   C:\Windows\System\HLyDzVT.exe
   2⤵
    PID:2052
   • C:\Windows\System\URErsJz.exe
    C:\Windows\System\URErsJz.exe
    2⤵
     PID:2692
    • C:\Windows\System\WDwIfip.exe
     C:\Windows\System\WDwIfip.exe
     2⤵
      PID:2796
     • C:\Windows\System\WoKyWEO.exe
      C:\Windows\System\WoKyWEO.exe
      2⤵
       PID:2576
      • C:\Windows\System\xSHKvdn.exe
       C:\Windows\System\xSHKvdn.exe
       2⤵
        PID:2460
       • C:\Windows\System\uTSzdpL.exe
        C:\Windows\System\uTSzdpL.exe
        2⤵
         PID:1256
        • C:\Windows\System\CrUycaS.exe
         C:\Windows\System\CrUycaS.exe
         2⤵
          PID:792
         • C:\Windows\System\oGoCwnG.exe
          C:\Windows\System\oGoCwnG.exe
          2⤵
           PID:2336
          • C:\Windows\System\ZqOocva.exe
           C:\Windows\System\ZqOocva.exe
           2⤵
            PID:2804
           • C:\Windows\System\EkxIgOO.exe
            C:\Windows\System\EkxIgOO.exe
            2⤵
             PID:1852
            • C:\Windows\System\UWoYvJH.exe
             C:\Windows\System\UWoYvJH.exe
             2⤵
              PID:3128
             • C:\Windows\System\BhjVEEb.exe
              C:\Windows\System\BhjVEEb.exe
              2⤵
               PID:3924
              • C:\Windows\System\PidmCoH.exe
               C:\Windows\System\PidmCoH.exe
               2⤵
                PID:1724
               • C:\Windows\System\uECbtIU.exe
                C:\Windows\System\uECbtIU.exe
                2⤵
                 PID:3832
                • C:\Windows\System\VhtHnEM.exe
                 C:\Windows\System\VhtHnEM.exe
                 2⤵
                  PID:5452
                 • C:\Windows\System\owldOAF.exe
                  C:\Windows\System\owldOAF.exe
                  2⤵
                   PID:5416
                  • C:\Windows\System\cuOlKAE.exe
                   C:\Windows\System\cuOlKAE.exe
                   2⤵
                    PID:6428
                   • C:\Windows\System\FaooyyK.exe
                    C:\Windows\System\FaooyyK.exe
                    2⤵
                     PID:5200
                    • C:\Windows\System\QKRbXHZ.exe
                     C:\Windows\System\QKRbXHZ.exe
                     2⤵
                      PID:7436
                     • C:\Windows\System\YHqGJWv.exe
                      C:\Windows\System\YHqGJWv.exe
                      2⤵
                       PID:6288
                      • C:\Windows\System\RGdkiGG.exe
                       C:\Windows\System\RGdkiGG.exe
                       2⤵
                        PID:8204
                       • C:\Windows\System\xRlIwVz.exe
                        C:\Windows\System\xRlIwVz.exe
                        2⤵
                         PID:7096
                        • C:\Windows\System\zKGeWMP.exe
                         C:\Windows\System\zKGeWMP.exe
                         2⤵
                          PID:7332
                         • C:\Windows\System\ldmDJvm.exe
                          C:\Windows\System\ldmDJvm.exe
                          2⤵
                           PID:9648
                          • C:\Windows\System\ZkmFVUH.exe
                           C:\Windows\System\ZkmFVUH.exe
                           2⤵
                            PID:9064
                           • C:\Windows\System\nFzVtIk.exe
                            C:\Windows\System\nFzVtIk.exe
                            2⤵
                             PID:11096
                            • C:\Windows\System\pcfYXDi.exe
                             C:\Windows\System\pcfYXDi.exe
                             2⤵
                              PID:11168
                             • C:\Windows\System\quHYhRE.exe
                              C:\Windows\System\quHYhRE.exe
                              2⤵
                               PID:9464
                              • C:\Windows\System\llpksNK.exe
                               C:\Windows\System\llpksNK.exe
                               2⤵
                                PID:9628
                               • C:\Windows\System\LmLABqD.exe
                                C:\Windows\System\LmLABqD.exe
                                2⤵
                                 PID:10072
                                • C:\Windows\System\JqDKrae.exe
                                 C:\Windows\System\JqDKrae.exe
                                 2⤵
                                  PID:11712
                                 • C:\Windows\System\msKGbXD.exe
                                  C:\Windows\System\msKGbXD.exe
                                  2⤵
                                   PID:13208
                                  • C:\Windows\System\czpFZde.exe
                                   C:\Windows\System\czpFZde.exe
                                   2⤵
                                    PID:13620
                                   • C:\Windows\System\DebqDWx.exe
                                    C:\Windows\System\DebqDWx.exe
                                    2⤵
                                     PID:14212
                                    • C:\Windows\System\YhRnhJQ.exe
                                     C:\Windows\System\YhRnhJQ.exe
                                     2⤵
                                      PID:11920
                                     • C:\Windows\System\QWwtJpg.exe
                                      C:\Windows\System\QWwtJpg.exe
                                      2⤵
                                       PID:13376
                                      • C:\Windows\System\jmJJUjS.exe
                                       C:\Windows\System\jmJJUjS.exe
                                       2⤵
                                        PID:14656
                                       • C:\Windows\System\kOlEjRE.exe
                                        C:\Windows\System\kOlEjRE.exe
                                        2⤵
                                         PID:14016
                                        • C:\Windows\System\hfWDeWb.exe
                                         C:\Windows\System\hfWDeWb.exe
                                         2⤵
                                          PID:15372
                                         • C:\Windows\System\riVJqoL.exe
                                          C:\Windows\System\riVJqoL.exe
                                          2⤵
                                           PID:15548
                                          • C:\Windows\System\BJqzbbP.exe
                                           C:\Windows\System\BJqzbbP.exe
                                           2⤵
                                            PID:15532

                                          Network

                                          MITRE ATT&CK Matrix

                                          Replay Monitor

                                          Loading Replay Monitor...

                                          Downloads

                                          • C:\Windows\system\DYcQzcU.exe
                                           Filesize

                                           448KB

                                           MD5

                                           5c2a382865e19c1521bff5d023c62539

                                           SHA1

                                           5c99f0fdc7119a4ee326b86881f994c2e7c570db

                                           SHA256

                                           acfee9515da61e21c9462f002bbd1ab3d22fd7a9703efa9a068ed848fccb44e6

                                           SHA512

                                           8a09f23e33cf31299e48087eb91e6201411c5b7dec8b3d5afd74509250b6ff0272513b0236c2c46773061300a7bfe7107aa34c8cf6276717a67a3bc2912453b6

                                          • C:\Windows\system\HLyDzVT.exe
                                           Filesize

                                           3.4MB

                                           MD5

                                           329e0a148550eeaed887f81acc27860e

                                           SHA1

                                           79b4e09b9c579b7a768691bff6a69269e0075956

                                           SHA256

                                           8b1db2fe1a680abd14c70209a793214f5922731229225ba8b307aaea64af792a

                                           SHA512

                                           db6636edcd0cbc95801e280fec990e50d760c640b6688da30542f79837a9ffe2557a6564b3a051214c3a93efc9e4c06fd0832f622f28d9c8636a7b6b11c321ed

                                          • C:\Windows\system\URErsJz.exe
                                           Filesize

                                           1.8MB

                                           MD5

                                           7b63b1b0ed6e5b9481f93293a7925339

                                           SHA1

                                           db0cd74a118a6738a9cd95bb0ddf53e05abaf68d

                                           SHA256

                                           31354c831a977d4ae3dd0235ebb4c973189910e6cbc276ef7e6af8f4f9bc7527

                                           SHA512

                                           1817f64636a02cc915ba43a78d0fc6e48b984d5ef7b0b29a5556c72b5d402f455fbfcd5afe2745ebbc8568e7f136c9e85fc9c5c5f87fa0874318812a47836b96

                                          • C:\Windows\system\WDwIfip.exe
                                           Filesize

                                           1.5MB

                                           MD5

                                           586d214580d30367e05913f7e0e3c52b

                                           SHA1

                                           0d98b00dc8e43a3da81b3cf9815080b91904b2e2

                                           SHA256

                                           a1bafdf4145d3e5c55148d0adec80459caa5723057afa20825d42e788c8d032f

                                           SHA512

                                           d5a82919a8b838018614ae41b17a0a2a880f11665dd524a3a3da7f2e57ac4eaad7a752ed1beb215d8edfce8519a38c043c54b496c7f95b1633b948c5f7eaaea2

                                          • C:\Windows\system\WDwIfip.exe
                                           Filesize

                                           1.1MB

                                           MD5

                                           a00302c49598c75d656b3dce7d69263c

                                           SHA1

                                           909ac3b0d7472551aa6d350d8125b90f6382c435

                                           SHA256

                                           a8936f3358c0a82517d85b5e1c113c5b9f66dcf10eacf4801c5b2c3a3c2296cf

                                           SHA512

                                           ab820beb4a11ebb957e0ce6a3879920041f8b95d5bfb967b616926f4303e0b6350611fa44113252c41560818bca5d4de9716ade82129eca7c048bb138e680771

                                          • C:\Windows\system\dJhkOsb.exe
                                           Filesize

                                           1024KB

                                           MD5

                                           e18887b6629234c4fbd5c11d5797bb20

                                           SHA1

                                           1424366313fe6bc49368a49baa57414b24a7f1ad

                                           SHA256

                                           664d68b3dfede3398bcd13b3ed07e387f1c13a52d4f71f5eff507089df47bb28

                                           SHA512

                                           f98aa3c91d60d735cfc375c953892d175c5e423595b1fa20759edb8d243a5800b7398fa93cc077256910815d31c2d16e52a1222570991d8e84c220c41304dc7a

                                          • \Windows\system\HLyDzVT.exe
                                           Filesize

                                           2.6MB

                                           MD5

                                           35396f63faa0c22d6233270cd3b57b99

                                           SHA1

                                           9d7bd2e208f2d1e43699d2aabe6fa0c9ebb268be

                                           SHA256

                                           8d23917f6eda868bb8aa11169c25cfe348947b1a3324f64d2b1990633553d922

                                           SHA512

                                           71ce0c02b5586803881122cb8434b6055877583c4b8490ea249405583bd0a383557d3061398a52e9808da31469b42cf412eee5bcaaefe04d9e7252ddfd06b6ec

                                          • \Windows\system\JwAdKhv.exe
                                           Filesize

                                           704KB

                                           MD5

                                           a0c50bda38724e5025560ed7d96dcb0c

                                           SHA1

                                           4c8c9797829b74299e87cfaca4edc676cfdcaf67

                                           SHA256

                                           dffcecb0264764715bb8aa6083c877dd92ddf4efed97e83a8119fc6193eafa42

                                           SHA512

                                           2b0be094d6957fdb8c50f8ab1086257589ecead78682b341a22635fb582af1ecbb61b5e39918b0a3f9541a521155ffe7f9e3133b1d61b589cab4b66078a758df

                                          • \Windows\system\URErsJz.exe
                                           Filesize

                                           1.6MB

                                           MD5

                                           23f7ea5b42b776eb5f9c585a277f3567

                                           SHA1

                                           614cb89431812f6f7668a1a409243d2fddc32a74

                                           SHA256

                                           7e7aed8d870b1aef96f791603d27f253f9ed7c3d627324f488fbe5c709a06763

                                           SHA512

                                           6abae928e6461182bdc66dc2d0e08c2d7f10e37b05717871b94962f159af88c0f7185b2cb19d6a988de1cbb7c8057fbfaa0e474db3b1c97fff74c71d139894e1

                                          • \Windows\system\WDwIfip.exe
                                           Filesize

                                           2.1MB

                                           MD5

                                           6928a9d017ec2068384f01084cf4a14f

                                           SHA1

                                           7a4f7ad81790e1e39f97e5df690c624095c1a535

                                           SHA256

                                           d8dcf9059e10ee71dbe2414632afaa32379c617c04c3669d098c4043a6a64656

                                           SHA512

                                           b37c935b320dcf6b0f6c117394796be47c0788738b7544fbc2680dd9bbbf268bbc88bff8f8762f624a8b077192abc4f5719f1f985d64ed1d2b448f38204465d7

                                          • memory/348-3537-0x000000013F7C0000-0x000000013FB14000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/1964-457-0x000000013F260000-0x000000013F5B4000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2052-19-0x000000013FFA0000-0x00000001402F4000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2284-3605-0x000000013FF70000-0x00000001402C4000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2328-3558-0x000000013F520000-0x000000013F874000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2332-325-0x0000000002450000-0x00000000027A4000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2332-300-0x000000013FFD0000-0x0000000140324000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2332-326-0x000000013F020000-0x000000013F374000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2332-1-0x0000000000080000-0x0000000000090000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           64KB

                                          • memory/2332-197-0x0000000002450000-0x00000000027A4000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2332-23-0x000000013F940000-0x000000013FC94000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2332-242-0x0000000002450000-0x00000000027A4000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2332-11-0x000000013FFA0000-0x00000001402F4000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2332-341-0x000000013FEB0000-0x0000000140204000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2332-323-0x0000000002450000-0x00000000027A4000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2332-21-0x000000013F190000-0x000000013F4E4000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2332-0-0x000000013F5A0000-0x000000013F8F4000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2332-318-0x0000000002450000-0x00000000027A4000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2332-392-0x000000013FF60000-0x00000001402B4000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2332-29-0x000000013FBE0000-0x000000013FF34000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2540-559-0x000000013F540000-0x000000013F894000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2636-403-0x000000013FAA0000-0x000000013FDF4000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2692-20-0x000000013F940000-0x000000013FC94000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2796-22-0x000000013F190000-0x000000013F4E4000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2832-205-0x000000013FA10000-0x000000013FD64000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/2868-3527-0x000000013F0B0000-0x000000013F404000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB

                                          • memory/3312-3541-0x000000013F4E0000-0x000000013F834000-memory.dmp
                                           Filesize

                                           3.3MB